info@moramancs.hu

Mórahalom, Zákányszéki út 11.

(62)28-18-18

Adatvédelem, impresszum

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Ki az adatkezelő? Dr. Domán Gábor, 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 11., info@moramancs.hu, +3662281818
Mi az adatkezelés célja? Az adatkezelés célja a személyre szabott üzenetküldés, azaz egyénre szabott tájékoztatások, hirdetések eljuttatása az Ön választásának megfelelő kommunikációs csatorna, azaz e-mail, SMS és élő telefonos hívás útján.
Mely adataimat kezelik? Kezeljük az Ön nevét, mely adat kezelését hirdetések eljuttatásához jogszabály teszi kötelezővé számunkra, kezeljük továbbá az Ön választásának megfelelő kommunikációs csatorna elérhetőségét, így az Ön e-mail, postai címét és telefonszámát. Ezt meghaladóan, a tájékoztatásaink egyénre szabása céljából kezeljük az Ön kedvencére (állat fajtája, betegsége, egészségi állapota, életkora), illetve az Ön korábbi vásárlásaira (időpont és vásárolt termékekre) vonatkozó információkat. Adatminőségi célból kezeljük az Ön hozzájárulása megadásának időpontját. Az adatok megadása hiányában nem tudunk Önnek üzeneteket küldeni.
Mi az adatkezelés jogalapja? Az Ön szabadon visszavonható hozzájárulása a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény (Grtv.) 6. cikk (1)-(2) bek.; 2018. május 24-ig az Infótörvény 5. § (1)(a) pontja és 2018. május 25-től az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján.
Ki fér hozzá az adatokhoz? Az Ön személyes adataihoz kizárólag az állatorvos, és annak asszisztense, továbbá az adatfeldolgozóként eljáró Finnish Net Solutions Ltd. (Tekniikantie 12, 02150 Espoo, Finnország, Tel: +358 40 589 2468 vagy e-mail: support@provet.info), mint a Provet Cloud üzemeltetője fér hozzá, amely társaság hoszting (adattárolási) szolgáltatásokat nyújt az Európai Gazdasági Térség területén belül. Az Ön adatait harmadik személyek részére nem továbbítjuk, és nem tesszük hozzáférhetővé.
Meddig őrizzük meg az adatokat? Az Ön adatait egyénre szabott tájékoztatások, hirdetések eljuttatása céljából addig kezeljük, míg hozzájárulását – akár kommunikációs csatornánként – Ön vissza nem vonja, de legfeljebb az Ön utolsó vásárlásától vagy velünk való utolsó kapcsolatfelvételétől számított 3 év elteltéig.
Milyen jogok illetik meg Önt? 2018. május 24. előtt Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve az adatok törlését vagy zárolását.

2018. május 25. napjától az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján Ön jogosult többek között:

(i) tájékoztatást kapni arról, hogy kezelünk-e, illetve milyen személyes adatokat kezelünk Önről, és hogy ezen adatokhoz Ön hozzáférjen vagy azokról másolatot kérjen, és

(ii) kérni személyes adatai helyesbítését, kiegészítését vagy törlését, ha az adatok pontatlanok vagy azokat nem a vonatkozó követelményeknek megfelelően kezelik, és

(iii) személyes adatai gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának korlátozását kérni, és

(iv) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, vagy visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását (amely azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelések jogszerűségét),

(v) adathordozhatósághoz való jogát gyakorolni,

(vi) tájékoztatást kapni azon harmadik személyekről, akik részére az Ön személyes adatai továbbításra kerültek.

 

A jogait Ön úgy gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép az adatkezelővel, annak fent megadott elérhetőségei útján.

Jogorvoslatok – hova fordulhatok panasszal? Ha Ön feltételezi, hogy jogait megsértették, úgy Ön panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, vagy bíróság előtt a személyes adatai jogellenes kezelésből eredő igényeit, vagy pedig az adatvédelem biztonsági követelménye megszegéséből eredően keletkező károk megtérítését követelheti az adatkezelőtől.